Բարդության աստիճանը
00:15:00

Առաջադրանքների ցանկ:

5Մ.
1. Փաստաթղթի տպագրման ենթակա էջերը 1Մ.
2. Նշել համապատասխանությունը 3Մ.
3. Պնդումներ փաստաթղթի նախնական դիտման վեաբերյալ 1Մ.