Ընտրիր ճիշտ պատասխանը:
 
MS Excel-ում թվարկվածներից ո՞րն է հանդիսանում բանաձև: