Մուտքագրիր բաց թողնված բառը:
 
Որպես պատասխան կարող ես ըտնրել հետևյալ բառերը.
 
\(Insert,\) թուղթ, թերթերից, առաջ, հետո, վրա, \(Move,\) \(Copy,\) \(Cut,\) \(Paste,\) էջ, գիրք, թերթը, տեղափոխելու, ջնջելու, անվանափոխելու, ավելացնելու, \(Rename,\) \(Delete\)
 
\(Excel-\)ի միջավայրում ստեղծվող փաստաթուղթն անվանում են աշխատանքային :