Լրացրու բաց թողնված բառը:
 
 
1.Նախկինում պահպանված փաստաթղթերը կրկին կարելի է բացել \(MS\) \(Excel-\)ի միջավայրում:
 
 
2. Արտաքին որևէ կրիչի վրա պահպանված փաստաթուղթը բացելու համար անհրաժեշտ է.

\(=>\)
կոճակով բացվող մենյուից ընտրել \(Open\) կոճակը,
\(=>\) բերված պատուհանում ընտրել այն կրիչն ու ֆայլադարանը, որտեղ պահպանվել է պահանջվող փաստաթուղթը,
\(=>\) ընտրել անհրաժեշտ ֆայլն ու սեղմել \(Open\) պատուհանի ստորին աջ մասում տեղադրված \(Open\) կոճակը։
 
3. Արտաքին որևէ կրիչի վրա պահպանված աշխատանքային գիրքը կարելի է բացել ստեղնաշարի \(Ctrl\) և ստեղների համատեղ սեղմումով։