Նշիր ճիշտ պատասխանը:
 
 
\(edu\) առաջին մակարդակի դոմենը պատկանում է  տիպին: