Լրացրու ճիշտ պատասխանները:
 
Նկարում պատկերված աղյուսակներում ինֆորմացիան ըստ ո՞ր հայտանիշների է կարգավորված:
  
(Հայտանիշի օրինակ է՝ հայրանուն, սեռ, քաշ, հեռախոսահամար, գնահատական և այլն):
 
1.
k4.png
2.
 
k9.png