Բարդության աստիճանը
00:15:00
1. Պնդումներ ինֆորմացիայի կարգավորման վերաբերյալ 1Մ.
2. Ըստ ո՞ր հայտանիշի է կարգավորված ինֆորմացիան 2Մ.
3. Ո՞րն է սյունակի անունը և կարգավորման կարգը 3.5Մ.