Գրիր ճիշտ պատասխանները:
 
Հայկական այբուբենի յուրաքանչյուր տառին համապատասխանում է երկու թվանշաններից կազմված կոդ: Համապատասխանությունը պատկերված է նկարում:
 
Aybuben erknish.png
 
Դավիթը ցանկանում է կոդավորել «գիրք» և «տանձ» բառերը: Ինչպիսի՞ կոդեր կունենան այդ բառերը:
 
գիրք —
 
տանձ —