Լրացրու ճիշտ պատասխանը:
 
Գիրքը կազմված է 80 էջից: Յուրաքանչյուր էջ բաղկացած է 34 տողից և յուրաքանչյուր տողում կա 64 պայմանանշան:
 
Ինֆորմացիայի ի՞նչ ծավալ կզբաղեցնի գիրքը:
 
Պատասխան՝  բայթ: