Ո՞ր պնդումներն են ճիշտ:
 
(Ճիշտ պատասխանները կարող են լինել մեկից ավելի):