Բարդության աստիճանը
00:15:00

Առաջադրանքների ցանկ:

6Մ.
1. Պնդումներ 2Մ.
2. Ի՞նչի համար է նախատեսված տրված կոճակը 1Մ.
3. Աղյուսակների և պատկերների ստեղծումը 3Մ.