Լրացրու բաց թողնված բառը:
 
 
1.Նախկինում պահպանված ցուցադրումները կրկին կարելի է բացել \(MS\) \(PowerPoint-\)ի միջավայրում:
 
 
2. Արտաքին որևէ կրիչի վրա պահպանված ցուցադրումը բացելու համար անհրաժեշտ է.

\(=>\) \(Office\) կոճակով բացվող մենյուից ընտրել \(Open\) կոճակը,
\(=>\) բերված պատուհանում ընտրել այն կրիչն ու
, որտեղ պահպանվել է պահանջվող փաստաթուղթը,
\(=>\) ընտրել անհրաժեշտ ֆայլն ու սեղմել \(Open\) պատուհանի ստորին աջ մասում տեղադրված \(Open\) կոճակը։
 
3. Արտաքին որևէ կրիչի վրա պահպանված ցուցադրումը կարելի է բացել ստեղնաշարի \(Ctrl\) և ստեղների համատեղ սեղմումով։