Նշիր, պնդումը ճի՞շտ է թե՞ սխալ:
 
 
1. Ստեղծված ցուցադրումը համակարգչի կրիչներից որևէ մեկի վրա պահպանելու համար անհրաժեշտ է.

\(=>\) \(Office\) կոճակով բացվող մենյուից ընտրել \(Open\) կոճակը,
\(=>\) բերված պատուհանում պահպանման ենթակա ֆայլի համար ընտրել անհրաժեշտ կրիչն ու ֆայլադարանը,
\(=>\) \(File\) \(name\) դաշտում ներմուծել ֆայլի անունն ու սեղմել \(Save\) կոճակը:
 
 
2. Արտաքին որևէ կրիչի վրա պահպանված ցուցադրումը բացելու համար անհրաժեշտ է.

\(=>\) \(Office\) կոճակով բացվող մենյուից ընտրել \(New\) կոճակը,
\(=>\) բերված պատուհանում ընտրել այն կրիչն ու ֆայլադարանը, որտեղ պահպանվել է պահանջվող փաստաթուղթը,
\(=>\) ընտրել անհրաժեշտ ֆայլն ու սեղմել \(Open\) պատուհանի ստորին աջ մասում տեղադրված \(Open\) կոճակը։