Ընտրիր ճիշտ պատասխանը:
 
Նշվածներից ո՞րը կարող է լինել  \(PowerPoint-\)ի կողմից նոր ստեղծվող ցուցադրմանն ավտոմատ կերպով տրվող անվանում: