Բարդության աստիճանը
00:15:00
1. Պնդումներ (Նոր ցուցադրման ստեղծումը) 2Մ.
2. Պատրաստի շաբլոններ 3Մ.
3. Ցուցադրման ստեղծումը, պահպանումը և բացումը ստեղնաշարի միջոցով 3Մ.