Առաջադրանքի/խնդրի պայմանը

3Մ.
Ո՞ր բառն է բաց թողնված: Գրիր այն:
 
Տեքստի նշված հատվածը մեկ այլ փաստաթղթում պատճենելու համար անհրաժեշտ է.
 
 => \(Home\) ներդիրի \(Clipboard\) խմբի \(Copy\) գործիքի օգնությամբ տեքստի նշված հատվածը   փոխանակման բուֆերում,

=> խնդիրների վահանակից ակտիվացնել այն փաստաթուղթը, որի մեջ անհրաժեշտ է իրականացնել պատճենումը,

=> մկնիկի ցուցիչը տեղադրել ակտիվացված փաստաթղթի անհրաժեշտ մասում և սեղմել ձախ սեղմակը,

=> պատճենումն իրականացնել \(Home\) ներդիրի \(Clipboard\) խմբի \(Paste\) գործիքով։