Նշիր ճիշտ պատասխանը:
 
Եթե որևէ պատճառով \(KDWin\)-ի տարբերանշանը խնդիրների վահանակի աջ մասում գտնվող ծանուցման տիրույթում չէ, ապա՝