Բարդության աստիճանը
00:15:00
1. Այբուբենի փոփոխումը 1Մ.
2. Հայկական տվյալ տառին ստեղնաշարի ո՞ր ստեղն է համապատասխանում 1Մ.
3. Պայմանանշանների դասավորության պատուհանը 2Մ.