Գրիր ճիշտ պատասխանը:
 
(Պատասխանը կարող է պարունակել մի քանի բառ, բառերն իրարից անջատել բացատով):
  
Ինչպե՞ս է կոչվում \(«2»\) համարով նշված տիրույթը \(Microsoft\) \(Word\) \(2007\)-ի պատուհանում:
 
պատուհան.png
 
Պատասխան՝