Նշիր ճիշտ պատասխանը:
 
\(Print\) պատուհանի \(Page\) \(range\) բաժնի ո՞ր դաշտում կարելի է նշել ամբողջ փաստաթղթի տպագրումը: