Ընտրի՛ր մեկ ճիշտ պատասխան:
 
\(Excel 2007\) էլեկտրոնային աղյուսակի \(K6\) բջջում գրված է հետևյալ բանաձևը՝ \(=($A$6+2)^2+(H5/8-45)-8\): Արդյոք հարաբերական, թե՞ բացարձակ հասցեավորում է կիրառվել այս բանաձևում: