ճիշտ պատասխանը գրի՛ր պատասխանների համար նախատեսված վանդակում:
 
Օբյեկտների դասավորվածության կարգի փոփոխման մենյուում \(1\) համարով համարակալած գործիքով հնարավոր է նշված օբյեկտը տեղադրել ցույց տրվածից առաջ: (Գրել այո կամ ոչ)
 
1.JPG