Մտածի'ր և ընտրի'ր մեկ սխալ պատասխան:

Համակարգչի մոնիտորին պատկերը ստեղծվում է էլեկտրոնային երեք ճառագայթների միջոցով, որոնցից յուրաքանչյուրը պատասխանատու է հետևյալ գույներից որևէ մեկի համար.