Ընտրել մեկ ճիշտ պատասխան:
 
Տեքստային ռեժիմում էկրանն առավելապես պարունակում է \(25\) տող, իսկ յուրաքանչյուր տող՝ \(80\) նիշատեղ։ (Գրել այո, ճիշտ է կամ ոչ, սխալ է)