Գոյություն ունեն էլեկտրոնային փոստի հետ աշխատելու բազմաթիվ ծրագրեր, որոնց աշխատանքի սկզբունքը նույնն է։ Ուսումնասիրելով այդ ծրագրերից որևէ մեկը՝ առանց դժվարության կարելի է աշխատել նաև մյուսներով։ Փոստային տարածված ծրագրերից են՝ Alpine, Eudora Mail, Evolution, Fidolook, Foxmail, Gnus, KMail, Microsoft Outlook, Mozilla Thunderbird, Mutt, Opera Mail (M2), Outlook Express, The Bat:
 
Դրանցից առավել տարածված են Thunderbird, Outlook Express, The Bat և բրաուզերներում ներկառուցված փոստային ծրագրերը։ Սովորաբար սկսնակները կիրառում են հայտնի բրաուզերներում (Opera, Firefox, Internet Explorer, Chrome) ներկառուցված փոստային ծրագրերը։ Փոստային ծրագիրը թողարկելուց հետո էկրանին կհայտնվի պատուհան, որտեղ օգտվողը պետք է ներմուծի իր փոստային տվյալները՝ փոստարկղի անունն ու նշանաբանը։ Նշված տվյալների ճիշտ ներմուծումից հետո միայն հնարավորություն կստեղծվի էլեկտրոնային փոստով աշխատելու։

Ծանոթանանք մեծ տարածում գտած մի քանի փոստային ծրագրերի հետ.

The Bat!-ն այսօր լավագույն փոստային ծրագրերից է։ Ֆունկցիաների քանակով չունենալով իր հավասարը, այն իր պարզ կառուցվածքի շնորհիվ հնարավորություն է տալիս առանց դժվարության աշխատելու նույնիսկ սկսնակներին։ Ծրագիրն անվտանգության հզոր համակարգ ունի։
 
Outlook Express-ի մեծ կիրառելիությունը պայմանավորված է նրանով, որ այն մտնում է Internet Explorer բրաուզերի փաթեթի մեջ, իսկ վերջինս Windows օպերացիոն համակարգի բաղադրիչներից է։ Այն կիրառողին հնարավորություն է տալիս լիարժեք կերպով օգտվել էլեկտրոնային փոստի բոլոր հնարավորություններից, սակայն ծրագիրն ունի անվտանգության թույլ համակարգ։
  
Opera Mail փոստային ծրագիրը տեղակայված է Opera բրաուզերում։ Ծրագիրը հնարավորություն է տալիս հաղորդագրությունները դիտել ըստ տարբեր չափանիշների։ Այն իր հարմարավետությամբ զիջում է The Bat! և Outlook Express ծրագրերին։

Thunderbir փոստային ծրագիրը տեղակայված է Mozilla բրաուզերում։ Այն ունի անվտանգության ուժեղ համակարգ, կարող է ստուգել հաղորդագրության ուղղագրությունը։ Ունի պարզ կառուցվածք և ոչ մի ավելորդություն։ Հարմար է օգտագործման համար:
 
Microsoft Outlook փոստային ծրագիրը Microsoft Office փաթեթի մեջ է, որի պատճառով այն ևս մեծ կիրառություն ունի: Այն օֆիսային աշխատողների համար հզոր միջոց է:
 
0.JPG
 
Փոստային ծրագրի աշխատանքը լավ պատկերացնելու համար համեմատության մեջ դնենք սովորական և էլեկտրոնային Outlook փոստերի աշխատանքները`
 
1.JPG
 
2.JPG
  
Նկ. 2.2 էլեկտրոնային փոստային ծրագրի գլխավոր պատուհանը
              ա)ռուսալեզու տարբերակով
  
 
3.JPG
  
Նկ. 2.2 էլեկտրոնային փոստային ծրագրի գլխավոր պատուհանը
             բ)անգլալեզու տարբերակով
  
4.JPG
 
 
5.JPG
  
Նկ. 2.3. Հաղորդագրությունն առաքելու պատուհանը Outlook էլեկտրոնային փոստի
                   ա)ռուսալեզու տարբերակով
 
 
6.JPG
 
Նկ. 2.3. Հաղորդագրությունն առաքելու պատուհանը Outlook էլեկտրոնային փոստի 
                        բ)անգլալեզու տարբերակով

 
7.JPG
 
Ուշադրություն
Հաղորդագրություն առաքելու պատուհանի Cc (Копия) դաշտում կարելի է ներմուծել մեկ այլ հասցե կամ հասցեներ (եթե հասցեները մեկից շատ են, ապա դրանք պետք է իրարից անջատել կետ-ստորակետերով (;
Ուշադրություն
Ձգտեք մեկ նամակը միանգամից չառաքել շատ մարդկանց, քանի որ շատերն այն կհամարեն վիրուսակիր։