Կարդա' հարցը և ճիշտ պատասխանը գրիր դատարկ վանդակում:
 
Ճի՞շտ է արդյոք հետևյալ արտահայտությունը՝ հաղորդագրություն առաքելու պատուհանի \(Cc\) \((Копия)\) դաշտում կարելի է ներմուծել մեկ այլ հասցե կամ հասցեներ և եթե հասցեները մեկից շատ են, ապա դրանք պետք է իրարից անջատել վերջակետով \((:)\)։ (Գրել այո կամ ոչ)
 
New-Mail.png