Բարդության աստիճանը
00:20:00

Առաջադրանքների ցանկ:

12Մ.
1. Փոստային ծրագրերի տեսակները 2Մ.
2. Ֆայլ կցելը սովորական և էլեկտրոնային փոստում 4Մ.
3. Ի՞նչ փոստային ծրագրեր գիտեք 6Մ.