Ընտրել մեկ ճիշտ պատասխան:
 
Հաղորդագրություն գրելիս, այն «հեշտ» կարդալու համար օգտագործեք ________________ նախադասություններ՝ արտահայտելով նյութի բուն էությունը։