ճիշտ պատասխանը գրի՛ր պատասխանների համար նախատեսված վանդակում:
 
Ճի՞շտ է արդյոք հետևյալ արտահայտությունը՝ \(Memo\) տվյալների տիպն ունեցող դաշտը կարող է մինչև \(855352\) պայմանանշան պարունակող տեքստ ներառել: (Գրել այո կամ ոչ)