ճիշտ պատասխանը գրի՛ր պատասխանների համար նախատեսված վանդակում:
 
Ճի՞շտ է արդյոք հետևյալ արտահայտությունը՝ եթե պետք է ինֆորմացիան որոնել գրառումների մեջ, ապա որոնման և փոխարինման \(Date\) պատուհանի \(Search\) դաշտում անհրաժեշտ է ընտրել հետևյալ տարբերակներից մեկը.

• \(Up\) – որոնել աղյուսակի ընթացիկ գրառումից վերև ընկած մասում,
• \(Down\) – որոնել աղյուսակի ընթացիկ գրառումից ներքև ընկած մասում,
• \(All\) – որոնել բոլոր գրառումներում:
(Գրել այո կամ ոչ)