Ընտրել մեկ ճիշտ պատասխան:
 
Ճի՞շտ է արդյոք հետևյալ արտահայտությունը՝

Եթե որոնումն իրականացվելու է դաշտի որևէ մասում, ապա \(Match\) դաշտում պետք է ընտրել \(Any\) \(Table\) տարբերակը: