Բարդության աստիճանը
00:20:00

Առաջադրանքների ցանկ:

20Մ.
1. Աղյուսակի նշված գրառման կամ դաշտի պատճենումը, տեղափոխումը, հեռացումը 2Մ.
2. Աղյուսակում նոր դաշտ ավելացնելը 6Մ.
3. Աղյուսակի դաշտը թաքցնելը 6Մ.
4. Աղյուսակի որևէ դաշտ նշելը 2Մ.
5. Ընտրի'ր մեկ սխալ պատասխան 4Մ.