Գրիր ճիշտ տառերը և ստեղծիր համապատասխանություն տրված բույսերի կարգաբանական խմբերի և դրանց բնորոշ հատկանիշների միջև. 
  
Ներկայացուցիչներ.
 
\(1\). Մերկասերմեր - 
 
\(2\). Ծածկասերմեր -
 
ivynazpi71-out.jpg
  
Հատկանիշներ.
 
Ա. բացակայում է մասնագիտացումը՝ վեգետատիվ և գեներատիվ օրգանների
Բ. մեծամասամբ ունեն ասեղնաձև տերևներ
Գ. հիմնականում զբաղեցնում են ջրոլորտը
Դ. ունեն խոշոր և ծավալային տերևաթիթեղներ