Բարդության աստիճանը
00:08:00
1. Ծաղկի կառուցվածքը և գործառույթները 1Մ.
2. Փոշոտում և կրկնակի բեղմնավորում 1Մ.
3. Ծաղկի կառուցվածքը 5Մ.