Բերված կենդանի օրգանիզմին համարժեք ընտրիր նրա կարգաբանական պատկանելիությունը/պատկանելիությունները (օրինակ՝ ԱԲ):
 
Կարգաբանական միավորներ.
 
Ա - Ստորակարգ բույսերի ենթաթագավորություն
Բ - Բարձրակարգ բույսերի ենթաթագավորություն
Գ - Ջրիմուռներ
Դ - Մամուռներ
 
Էուտորան պատկանում է  տառերի ներքո նշված կարգաբանական միավորներին:
 
225.jpg
Աղբյուրները
https://img2.lrgarden.com/feed_pic/240/34/1000349936_1000014626_1506264738.jpg
https://www.078.com.ua/images/2014-06-26_00001.jpg
http://www.turizmvnn.ru/files/system/foto/5781174.jpg