Ճիշտ լրացրո՛ւ նախադասությունը (ողնաշարավոր, թե՞ անողնաշարավոր):
 
Ներկայացված է  բազմաբջիջ կենդանի օրգանիզմ:
 
1.jpg
Աղբյուրները
https://24smi.org/public/media/2017/9/21/01_O6PICAU.jpg