Բարդության աստիճանը
00:08:00

Առաջադրանքների ցանկ:

11Մ.
1. Ծաղկավոր բույսերի տեսակներն ու նրանց աշխարհագրական հայրենիքը 1Մ.
2. Ծաղկավորների ընտանիքների ներկայացուցիչները 4Մ.
3. Ծաղկավորների բազմազանությունը 6Մ.