Նշիր, թե նկարում պատկերված կենդանին որ կարգաբանական խմբերին է պատկանում:
  
8.jpg
 
1 կարգին:
 
2 դասին:
Աղբյուրները
https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/195449/8506c485-94bc-4898-a1e1-d966d90e1517/s1200?webp=false