Նշիր կենդանի օրգանիզմների կարգաբանական միավորների ճիշտ հերթագայությունը՝ բարձրից ցածր հերթագայությամբ:
 
Պատասխանը մուտքագրիր ըստ տրված նմուշի՝ 2, 1, 3,4
 
\(1\)- ողնաշարավորներ, \(2\)- երկկենցաղներ, \(3\)- անպոչներ, \(4\)- քորդավորներ
 
depositphotos_161889446-stock-illustration-exotic-amphibian-set-different-frogs.jpg
 
Պատասխան՝ i;i;i;i
Աղբյուրները
https://st3.depositphotos.com/12362248/16188/v/1600/depositphotos_161889446-stock-illustration-exotic-amphibian-set-different-frogs.jpg