Ընտրիր ճիշտ պատասխանը:
 
Միջատներին բնորոշ ի՞նչ տիպի օրգան - համակարգ է պատկերված:
 
117.jpg
 
Աղբյուրները
https://ykl-res.azureedge.net/3000336a-1b9e-4e13-913a-2fb26f5da994/s6.png