Բարդության աստիճանը
00:10:00

Առաջադրանքների ցանկ:

12Մ.
1. Կաթնասունների հիմնական տեսակները 1Մ.
2. Կաթնասունների կարգերը 3Մ.
3. Կաթնասունների տեսակային բազմազանությունը 3Մ.
4. Կաթնասունների դասի ներկայացուցիչները 5Մ.