Բարդության աստիճանը
00:08:00
1. Կաթնասունների տեսակային հատկանիշները 1Մ.
2. Կաթնասունների կմախքը 5Մ.
3. Կաթնասունների օրգանները 3Մ.
4. Կաթնասունների օրգանիզմի առանձնահատկությունները 4Մ.