Բարդության աստիճանը
00:08:00

Առաջադրանքների ցանկ:

9Մ.
1. Միաբջիջ և բազմաբջիջ կենդանիներ 1Մ.
2. Կենդանիների տեղաշարժման ձևերը 3Մ.
3. Կենդանիների թագավորության ներկայացուցիչները 5Մ.