Գրիր ճիշտ պատասխանը:
 
Կորիզավորների վերնաթագավորությունը պատկանում է բջջային օրգանիզմների
 
:
 
tmp847847657392046081.jpg
Աղբյուրները
https://cdn.thinglink.me/api/image/847847657392046081/1240/10/scaletowidth