Ընտրիր ճիշտ պատասխանը/պատասխանները:
  
Ընտրիր այն արտադրատեսակ (արտադրատեսակները), որի (որոնց) պատրաստումը չի կատարվում բակտերիաների միջոցով:
 
cf253c934be4ed843ab9e37937f0928b.jpg
 
Աղբյուրները
http://bi.gazeta.pl/im/3/11704/z11704003IER,Alkohole.jpg