Բարդության աստիճանը
00:08:00

Առաջադրանքների ցանկ:

10Մ.
1. Նախակենդանիների հիմնական հատկանիշները 1Մ.
2. Պարզագույնների բամազանությունը և նշանակությունը 6Մ.
3. Արմատամտրակավորների և թարթիչավորների տիպեր 3Մ.