Բարդության աստիճանը
00:08:00
1. Քորդավորների ընդհանուր նկարագիրը 1Մ.
2. Քորդավորների կարգաբանական բազմազանությունը 3Մ.
3. Նշտարիկի կառուցվածքը և գործառույթները 5Մ.
4. Նշտարիկի օրգանները և դրանց գործառույթները 5Մ.