Յուրաքանչյուր հասկացության դիմաց գրիր այն տառը, որի ներքո նշված նկարագրությունը բնութագրում է այն:
 
 Հասկացություն 
 Տառ
 Նկարագրություն 
Բազմացում անբարենպաստ պայմաններում
ա. անսեռ եղանակ
Բազմացում բարենպաստ պայմաններում
գ. գամետների մասնակցություն
Սեռական բազմացման եղանակ
բ. սեռական եղանակ