Նշիր կենդանի օրգանիզմների կարգաբանական միավորների ճիշտ հերթագայությունը՝ բարձրից ցածր հերթագայությամբ:
 
Պատասխանը մուտքագրիր ըստ տրված նմուշի՝ 2, 1, 3
 
\(1\)- սողուններ, \(2\)- կոկորդիլոսներ, \(3\)- ողնաշարավորներ, \(4\)- կայման
 
23.jpg
 
Պատասխան՝ i;i;i;i
Աղբյուրները
https://vchemraznica.ru/wp-content/uploads/2017/03/reps12.jpg