Ընտրիր, թե նկարում պատկերված կենդանին որ կարգաբանական խմբերին է պատկանում:
  
31.jpg
 
1.  կարգին:
 
2.  դասին:
Աղբյուրները
https://knowledgenuts.com/wp-content/uploads/2013/11/30-ish_male_tuatara.jpg